Kundanpassad tillverkning
Utgångspunkten för våra produktutveckling bildas alltid av kundens specifika behov och önskemål, som vi beaktar noga så snart som möjligt. Kontruktionen, chassi, golvpaneler etc. dimensioneras jämt efter respektive användningsområde. Hög kompetens och s.k. "one off" tillverkning möjliggör ett brett produktsortiment. Alla funktioner i en produkt testas noggrant före leverans.

Expertis i specialkonstruktioner
Behöver du specialkonstruktioner vid biltransporter, dubbeltransporter eller lastning och lossning? Pneumatiska eller hydrauliskt lyftbara och helt öppningsbara skåp samt kapellbyggnationer är en del av vårt specialkunnande. Även sandwichelement till skåp tillverkar vi i huvudsak själva. Med rostfria material och kvalitetslackering garanterar vi en lång livslängd för våra produkter.

Erfarenhet och tradition inom branschen
Vårt kunnande inom släpvagns- och påbyggnadsbranschen baserar sig på en tradition som påbörjades redan på 1960-talet. Hos Kaupe Oy, som grundades år 1977, och dess företrädare La-Mi har kundernas behov och önskemål alltid stått i en central position. Utmärkande för Kaupe har redan från början varit dess breda produktsortiment och höga förädlingsgrad.

Miljövänliga val hos Kaupe
Produkternas effektivitet och användbarhet vid olika transportbehov ökar transportmedlets användningsgrad och bidrar till mindre belastning på miljön som förorsakas av utsläppen. Att satsa på hög kvalitet är ett miljövänligt val, även när det gäller transportutrusting. Naturligtvis använder vi också återvinningsbara material vid tillverkning så mycket som möjligt.